Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
41 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 28.682
Online: 55

Danh mục thủ tục
Tên thủ tục Lĩnh vực Xem chi tiết
Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa Thi đua - khen thưởng Chi tiết
Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm Chi tiết
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Chi tiết
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt Chi tiết
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt Chi tiết
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt Chi tiết
Cấp Giấy phép xây dựng tạm Chi tiết
Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt. Chi tiết
Cấp giấy gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Chi tiết
Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm Chi tiết
Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Chi tiết
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo Chi tiết
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Chi tiết
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách từ 500 bản đến dưới 1.000 bản. Văn hóa Chi tiết
Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" Văn hóa Chi tiết
1 2 3 4 5 6    
 Liên kết website