Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
41 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 28.643
Online: 38

Thông tin của Đơn vị xã Thiết Kế, huyện Bá Thước

BỘ MÁY, CƠ CẤU TỔ CHỨC

Xã Thiết Kế

 Tên xã

Địa chỉ

Số điện thoại liên hệ, email

Lãnh đạo đơn vị

Thiết Kế

Thôn Chảy Kế - xã Thiết Kế - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hóa

- Đảng ủy:

0237 3879576.

danguyxathietke@gmail.com

- UBND:

0237 3879174.

Email: ubndxathietke@gmail.com

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Lương Văn Săng

2. Phó bí thư TT: Lê Văn Quang

Thường trực HĐND:

1. Phó chủ tịch: Lục Văn Sơn.

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Phạm Phi Mão

2. Phó chủ tịch: Phạm Thị Hồng

THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

1

Lương Văn Săng

Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

0968140977

2

Lê Văn Quang

Đảng ủy

Phó bí thư - T.Tr Đảng ủy

0949158683

3

Phạm Phi Mão

UBND

Phó bí thư - CT.UBND

0913545113

THƯỜNG TRỰC HĐND

1

Lục Văn Ba

HĐND

Chủ tịch HĐND

 

2

Lục Văn Sơn

HĐND

Phó chủ tịch HĐND

03662448455

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Phạm Phi Mão

UBND

Chủ tịch

0913545113

2

Phạm Thị Hồng

 UBND

Phó chủ tịch

0917448265

4

Lục Hải Vân

UBND

UVUB - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

02373707301

5

 

UBND

- Trưởng công an

 

6

Lục Văn Hửng

UBND

Văn phòng thống kê

0916912090

7

Trịnh Thái Hòa

UBND

Văn phòng thống kê

0919808098

8

Phạm Đức Ân

UBND

Văn phòng thống kê

02378690345

9

Lục Thị Hồng

UBND

Tư pháp - Hộ tịch

0948638098

10

Mai Văn Công

UBND

Địa chính – Xây dựng – Môi trường

0948344728

11

Hà Văn Dần

 UBND

Địa chính  - Xây dựng (phụ trách Nông lâm nghiệp)

0948012648

12

Lê Thị Mai

UBND

VHXH (Phụ trách CSXH)

0983266098

13

Hà Văn Thắng

UBND

VHXH (Phụ trách Văn hóa - Thông tin)

0825204888

14

Mai Thị Quyên

UBND

Kế toán – Ngân sách

0916900798

15

Đào Mạnh Trung

UBND

Kế toán – Ngân sách

03667310675

CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

1

Phạm Thị Quy

Đảng ủy

Cán bộ Văn phòng

 

2

Phạm Văn Huệ

UBND

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

 

3

Lục Văn Minh

UBND

Phó trưởng Công an

 

4

Bùi Minh Huệ

UBND

Cán bộ Văn hóa thể thao

 

5

Phạm Văn Chuyên

UBND

Cán bộ Chính sách xã hội

 

6

Phạm Văn Quý

UBND

Cán bộ thú y

 

7

Lê Văn Thiết

UBND

Cán bộ khuyến nông viên

 

8

Bùi Thị Hoa

UBND

Cán bộ Văn thư

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Phạm Ngọc Ân

UBMTTQ

Chủ tịch

 

2

Lục Thị Mơ

UBMTTQ

Phó chủ tịch

 

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ

1

 Phạm Văn Giang

Hội Cựu chiến binh

Chủ tịch

0858274204

2

Phạm Văn Nhàn

Hội Cựu chiến binh

Phó chủ tịch

 

3

Vi Văn Lý

Hội Nông dân

Chủ tịch

 

4

Bùi Văn Thạch

Hội Nông dân

Phó chủ tịch

 

5

Lục Văn Đại

Đoàn thanh niên

Bí thư đoàn

 

6

Lục Thị Nhâm

Đoàn thanh niên

Phó bí thư đoàn

 

7

Hà Thị Hai

Hội Phụ nữ

Chủ tịch

 

8

Lục Thị Hạnh

Hội Phụ nữ

Phó chủ tịch

 

9

Lê Minh Cót

Hội người cao tuổi

Chủ tịch

 

10

Lê Thị Đưởng

Hội chữ thập đỏ

Chủ tịch

 

11

Hà Quang Thắng

Hội khuyến học

Chủ tịch

 

12

Lục Thị Hà

CB. TTHT cộng đồng

 

 

TRƯỞNG CÁC THÔN

1

Phạm Văn Chiến

Thôn Khung

Trưởng thôn

 

2

Vi Hùng Tha

Thôn Cha

Trưởng thôn

 

3

Bùi Văn Huệ

Thôn Luồng

Trưởng thôn

 

4

Hà Văn Dị

Thôn Kế

Trưởng thôn

 

5

Lục Văn Cảnh

Thôn Chảy Kế

Trưởng thôn

 

                     

 

 

  

 Liên kết website