Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
41 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 28.647
Online: 45

Nằm ở tiểu vùng khí hậu đồi núi cao của tỉnh Thanh Hóa, Thiết Kế có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mỗi năm có hai mùa rõ rệt. Mùa đông lạnh, có sương muối, sương giá, mùa hè nóng, mưa nhiều có gió tây khô nóng, một năm có 4 mùa rõ rệt. Mùa hè nhiệt độ thường từ 27 đến 370C, có năm cao đến 39oC. Mùa đông nhiệt độ trung bình từ 15- 200C, có năm xuống đến 5-60C. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 100 đến 200 mm, nhưng phân bố không đều giữa các tháng trong năm. Mùa mưa tập trung chủ yếu từ tháng 7 đến tháng 9 chiếm 75% tổng lượng mưa cả năm. Những tháng còn lại ít mưa, khoảng 25% tổng lượng mưa. Các tháng như tháng 11, tháng 12, lượng mưa rất thất thường. Độ ẩm không khí trung bình là 81 đến 85 %, tháng 3 độ ẩm không khí cao nhất 95 %. Hàng năm khí hậu chịu ảnh hưởng của hai hướng gió chính là gió mùa đông bắc và gió đông nam, ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của gió tây nam khá nóng, rải rác vào tháng 3 đến tháng 6. 

 Liên kết website