Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
41 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 28.676
Online: 61

Nhiều đồi đất như: đồi Mẹ, đồi Đon ở làng Cha; đồi Dàn, đồi Đông, đồi Quan, đồi Chóc Óc ở làng Kế và đồi Lai Li- Lai Láng (Lai Li Lai Láng có nghĩa là rộng mênh mông). Truyện kể rằng: Sau một cơn đại hồng thủy, nước ngập mênh mông, có câu ca dao rằng;

Đồi Trợi chỉ còn lại bằng lá khoai,

Đồi Lai Li Lai Láng còn ba trang nương rẫy”.

Do địa hình gồm đồi, núi, thung lũng nên có thể chia thành 3 dạng:

Địa hình đồi núi cao chiếm 43 % diện tích tự nhiên, địa hình núi thấp 37% chiếm diện tích đất tự nhiên, địa hình bằng phẳng và thung lũng chiếm 20% diện tích đất tự nhiên.

Diện tích đất nông lâm nghiệp là 2493.16 ha. Trong đó: Đất lâm nghiệp là 1905.93 ha, đất trồng lúa nước 83.5 ha, đất trồng cây hàng năm 67,71 ha, đất trồng cây lâu năm 58.42 ha, diện tích đất phi nông nghiệp là 277.48 ha. Đất chưa sử dụng 42.19 ha. Cơ cấu kinh tế hiện nay là nông lâm nghiệp và dịch vụ. Tiếp tục duy trì và phát triển rừng, đặc biệt là rừng luồng, ổn định vùng nguyên liệu sắn và mía, đồng thời phát triển chăn nuôi gia súc và nuôi và khai thác thủy sản trên sông.

 Liên kết website